Schapen houden

Hierna geven we een kort overzicht van een aantal administratieve verplichtingen en het Flock Book voor de beginnende schapenhouder. Gezien regels en inzichten soms snel veranderen, kunnen we niet verzekeren dat de informatie steeds up-to-date zal zijn. Vandaar dat we telkens verwijzen naar de websites van de betrokken instanties en organisaties.


Administratieve verplichtingen

Verplichte registratie bij Diergezondheidszorg Vlaanderen. Na registratie ontvang je een beslagnummer. Dit heb je onder meer nodig bij transporten buiten de eigen bedrijfsvoering. Ook een professioneel vervoerder zal je beslagnummer nodig hebben voor de registratie van een verplaatsing, bijvoorbeeld bij levering. Onder bedrijfsvoering worden transporten van en naar de eigen weiden/stallen verstaan. Voor Wallonië meld je je aan bij ARSIA.

Vervoer van schapen

Voor elke verplaatsing buiten de bedrijfsvoering wordt een verplaatsingsdocument ingevuld, uitgezonderd de aankoop van maximaal twee dieren voor particuliere slachting door een persoon die niet over een beslagnummer beschikt en voor zover hij deze dieren zelf vervoert. Meer informatie over verplaatsingsdocument op de website van DGZ 

Voorwaarden en beperkingen voor transporten uitgevoerd door de schapenhouder:
- beschikt over een actief beslag
- vervoert eigen dieren met eigen voertuig
- afstand tussen laad- en losplaats max. 50km
De afstandsbeperking binnen België geldt niet voor de hobbyhouder, tenzij het een transport naar het slachthuis betreft. Een hobbyhouder is een houder die over maximum 10 vrouwelijke dieren beschikt ouder dan 6 maanden.

Alle transporten die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden dienen door een professioneel vervoerder uitgevoerd te worden.
Een professioneel vervoerder is geregistreerd bij het FAVV, dient te beschikken over een vergunning (type 1 korte transporten of type 2 alle transporten incl. lange transporten) en over een getuigschrift van vakbekwaamheid.


Flock Book

Herdwicks uit de moederpopulatie in het Lake District worden niet toegelaten in de gangbare Europese stamboeken. De reden hiervoor is dat de Herdwick Sheep Breeders’ Associaton (HSBA) geen gesloten stamboek (twee generaties) bijhoudt. De werkwijze van de HSBA is gesteund op de keuring en niet op de afstamming. Met de Continental Herdwick Sheep Breeders Association bouwen we verder op de Lakeland traditie.


Genotypering
Gegenotypering wordt uitgevoerd in het kader van de bestrijding van scrapie. Scrapie is een ziekte aan het centraal zenuwstelsel. Importeren en exporteren is enkel toegelaten voor dieren met het genotype ARR/ARR.

Zwoegerziekte (Maedi-Visna)
Zwoegerziekte is een besmettelijke longziekte (virus). Een aantal fokkers nemen deel aan een programma tot het verkrijgen van een zwoegervrij certificaat (niet verplicht). Dit certificaat is onder meer verplicht voor export. Dieren uit een zwoegervrij beslag mogen niet in contact komen met dieren uit een niet zwoegervrij beslag. Meer informatie op de website van DGZ